Missale Meum

Mszał Rzymski zawierający kalendarz liturgiczny i czytania wg układu z 1962 r. dla Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (Msza Trydencka, NFRR).